EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  => Pisma OZZL z dn 14.11.2008
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 1
  => ODMOWA UDOSTĘPNIENIA PYTAŃ str 2
  => Sprawozdanie ze spotkania w CEM w dn 17.12.2008-sporządził Wojciech Buczyński
  => Pismo Mec Krzesia do Prof. Gacionga i Orkisza z dn 19.12.2008
  => List do Pana Premiera z dn. 20.12.2008
  => Uzupełnienie treści zawartych w Liście do Pana Premiera -pismo z dn.23.12.2008
  => Prośba o sprostowanie artykułu w TVNMED z dnia 23.12.2008
  => Prośba o ponowną weryfikację treści pytań i klucza prawidłowych odpowiedzi z dn.27.12.2008
  => Polemika z artykułem „Specjaliści bronią swoich”
  => Przyczynek do dyskusji o reformie toku odbywania specjalizacji.
  => Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009
  => Skarga_do_MZ_z dn.14.01.2009
  => Petycja do Pani Minister Zdrowia z dn. 21.01.2009
  => List otwarty z dn. 21.01.2009
  => Sposób postępowania dla osób które wyrażają chęć podpisania listu otwartego i petycji , jednocześnie nie chcąc rejestrować się na stronach Medycyny Praktycznej
  => Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009
  => APEL
  => Raport ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => Postulaty wręczone Konsultantowi Krajowemu z Chorób Wewnętrznych w trakcie spotkania w dniu 04.02.2009
  => spotkanie z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych z dnia 04.02.2009
  => list otwarty i petycja
  => Interpelacja Pani Poseł Janny Muchy w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.02.2009
  => Wywiad konsultanta krajowego z interny dla "Sluzby Zdrowia" z dnia 23 lutego 2009
  => XIV Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia z dnia 25 lutego 2009
  => List z dnia 23.02.2009 od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka do autora strony CZYLI DO NAS WSZYSTKICH
  => List do Pani Posel Joanny Muchy z dnia 07.03.2009
  => Komentarz pana Janusza Korwin-Mikke
  => Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w dniu 13.03.2009
  => List z KLubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwosc z dnia 28.02.2009
  => List do Pani Minister Zdrowia z dnia 25.03.2009
  => Odpowiedz (z dnia 24.03.2009) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka na interpelacje Pani Posel Joanny Muchy ( z dnia 13.02.2009)
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich zlozony przez dr. Kazimierza Maya w sprawie ordynacji wyborczej w wyborach kandydatow na okregowe zjazdy lekarzy.
  => Wzorowy egzamin-tekst zamieszczony MEDICUS-ie z kwietnia 2009
  => DONIESIENIE DO PROKURATURY
  => Specjalisci bronia kolegow
  => List do Pani Minister zdrowia w sprawie cudzoziemcow oraz zniesienia limitu podejsc do PES z dnia 21.04.2009
  => list z dnia 21.04.2009 od lekarza obcokrajowca
  => Równe szanse, czy aby na pewno ?
  => Pismo do Pani Minister Zdrowia z dnia 26.04.0009
  => Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców "
  => List Spolecznosci Lekarzy Obcokrajowcow do Pani Minister Zdrowia z dnia 27.04.2009
  => SKANY PYTAŃ
  => Pismo z Prokuratury z dnia 22 kwietnia 2009
  => Skad sie biora pytania ?
  => Pisma z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 kwietnia i 08 maja 2009
  => Kiedy Choroby Wewnetrzne-Kompendium
  => Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23.06.2009
  => Podsumowanie -czyli list do Pana Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14.07.2009
  => Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka imieli z dnia 13.08.2009
  => Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz !
  => Podanie o 5-ty termin
  => Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-te raz)-KOLEJNE PODANIE
  => ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU:
  => DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO SIĘ UDAĆ ?
  => Pismo do Dyrektora CEM z dnia 16.11.2009
  => wystąpienie pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza z dn. 04.11.2009
  => PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA
  => Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
  => Sprostowanie
  => „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.
  => „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES
  => O „przekroczeniu uprawnień”...
  => Czy w medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!
  => Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.
  => Odpowiedź Dyrektora Departamentu z dnia 28.01.2010 r
  => Zmiany powolne, ale jednak....
  => DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES
  => PODANIE o dopuszczenie do PES z dn. 20.07.2010
  => Odpowiedź na podanie z dnia 20.07.2010
  => INFORMACJA OSKUL
  => ZMIANY W SPRAWIE PES-aktualne informacje (19.10.2010)
  => Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
  => List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminow Medycznych w sprawie PES
  => Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?
  => Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych wraz z uzasadnieniem.
  => Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rzadowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 3 lutego 2011 r.
  => Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi na pytanie !
  => Projekt z dn 17.05,2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
  => Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.
  => Odwołanie konsultantów krajowych
  => Odwołania-ciąg dalszy.
  => 01.07.2011 Najświeższe informacje o PES
  => Co ze „starymi” prawami wykonywania zawodu ?
  => Orzeczenie NSA z dnia 21.07.20111
  => UWAGA AKCJA !
  => Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.
  => Jak CEM prawa przestrzega...
  => Wezwanie przedsądowe
  => Odpowiedź Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011
  => Krótki komentarz do „Odpowiedzi Centrum Egzaminów Medycznych na żądanie przesłania testów PES i „puli pytań” z dnia 25.08.2011 „”
  => Dlaczego warto wystąpić do CEM o udostępnienie testów PES i „puli pytań”?
  => Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...
  => Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej z dnia 16.10.2011
  => Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.strony
  => Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23.11.2011
  => Styczniowe (2012) nowości...
  => Tytuł nowej strony
  => Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach
  => Ludzie listy piszą...
  => Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
  => PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Skarga_do_CEM z dn.14.01.2009

                                                           Miejscowość,dnia xx.01.2009r.

Skarżący:

Dr n. med./lek.med. Imię Nazwisko

Adres korespondencyjny

e- mail

 

 

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

 Pan Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

 Ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

 

 

Skarga na działanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych z dnia 16.10.2008.r

 

 

W związku z otrzymanym przez część osób pismem z Ministerstwa Zdrowia stwierdzającym, że mają prawo ponownie złożyć skargę do CEM na działanie PKE i będzie ona traktowana tak jak skarga napisana w pierwotnym terminie odwoławczym tj. w październiku 2008, niniejszym pozwalam sobie to uczynić.

 

Moje zarzuty w stosunku do PKE:

 

·       dotyczące testu (nie można ich potwierdzić z powodu tajności pytań): merytoryczne nieścisłości a nawet istotne błędy w kilku pytaniach testowych, niejednoznaczność odpowiedzi, więcej niż jedna poprawna odpowiedź na pytanie, zastosowanie pytań z podwójnymi przeczeniami, wybór wykluczenia jako prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wykorzystanie zakresu materiału będącego domeną podspecjalizacji otwieranych dopiero po uzyskaniu tytułu specjalisty chorób wewnętrznych

 

·        niezgodne z prawem anulowanie 5 pytań po egzaminie, co w efekcie obniżyło "próg  zdawalności" i pozwoliło dodatkowo „zaliczyć” egzamin kilkudziesięciu osobom. Oficjalnym powodem wycofania pytań podanym przez CEM w oficjalnych pismach do zdających oraz MZ były błędy w pytaniach uniemożliwiające udzielenie poprawnej odpowiedzi, natomiast według przewodniczącego PKE była nim zbyt duża trudność pytań… Nie znane są kryteria jakimi kierowano się przy unieważnianiu pytań. Nasuwają się więc logiczne pytania dlaczego usunięto akurat 5 a nie mniej lub więcej pytań i  dlaczego nie unieważniono pytań z błędami mimo, że do  niektórych   z nich były złożone zastrzeżenia w trakcie trwania testu

 

·       nie uznano złożonego w trakcie egzaminu zastrzeżenia w stosunku do pytania 43 (36 wersja II) gdzie w skutek błędu drukarskiego zmianie uległ sens pytania a w konsekwencji inna odpowiedź niż zaznaczona w kluczu stała się prawidłową. Następnie wskutek zastrzeżenia zgłoszonego w dniu 17.10.2008 PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW EGZAMINU zmieniono punktację wszystkim zdającym dodając punkt tym, którzy udzielili odpowiedzi zgodnej ze zmienionym kluczem odpowiedzi UTRZYMUJĄC jednocześnie punkt za nieprawidłową odpowiedź. W konsekwencji 7 dodatkowych osób „zaliczyło” egzamin. Decyzja ta nie została podana oficjalnie do wiadomości zdających na stronach internetowych CEM, lecz przesłana jedynie osobom, którym dodano punkt. W wyniku tej sytuacji cześć osób z tą samą ilością udzielonych prawidłowych odpowiedzi została dopuszczona do dalszej części egzaminu, a cześć nie, co  naszym zdaniem narusza art. 32 Konstytucji RP.

 

 

W związku z powyższymi faktami ponownie wnioskuję o opublikowanie pytań egzaminacyjnych oraz uprzejmie proszę o rozpatrzenie proponowanych przeze mnie rozwiązań mających stanowić zadośćuczynienie za wadliwie przeprowadzony egzamin dla osób które go nie zdały i wprowadzenie ich w życie za pomocą odpowiedniego rozporządzenia:

 

 

·        przeprowadzić egzamin w sesji wiosennej i jesiennej 2009 z pominięciem części testowej, co jest zgodne  z obecnie obowiązującym ustawodawstwem. Z mojego punktu widzenia jest rzeczą niedopuszczalną, by egzamin został przeprowadzony pod kierownictwem osoby pełniącej obecnie obowiązki konsultanta krajowego, która straciła zaufanie przystępujących do egzaminu co do umiejętności przygotowania rzetelnego i poprawnego merytorycznie egzaminu oraz została oficjalnie odwołana przez Panią Minister Zdrowia z pełnienia funkcji konsultanta za wydarzenia związane z przebiegiem jesiennej sesji PES. Dodatkowo stoję na stanowisku, iż nowo powołany konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych w tak krótkim czasie nie jest w  stanie rzetelnie przygotować pytań testowych z tak obszernego materiału jakim są choroby wewnętrzne. Wniosek o egzamin bez części testowej jesienią 2009 jest spowodowany wyrównaniem krzywd dla osób które z różnych powodów nie mogą  przystąpić do egzaminu w sesji wiosennej, aby im również umożliwić uzyskanie zadośćuczynienia za przebieg feralnego egzaminu z jesieni 2008

 

·        w przypadku uzyskania za test oceny niedostatecznej wprowadzić zasadę zaliczenia części zdanej przy kolejnym podejściu (np. zaliczone EKG w sesji jesiennej 2008 powinno być uwzględnione przy następnej sesji )

 

·        wprowadzenia zmian w regulaminie CEM określających szczegółowo zasady funkcjonowania zarówno CEM jak i PKE oraz sposób i tryb odwołania się od przebiegu lub wyniku egzaminu (analogicznie jak w innych egzaminach państwowych np. prawniczych)

 

 

·        w przyszłości (ponieważ zakładam, że najbliższe sesje odbędą się bez testów)- dostosowanie długości czasu trwania egzaminu do rzeczywistego poziomu trudności testu, a nie jedynie liczby znaków w tekście (jakość a nie ilość) oraz rzetelną korektę tekstu przed wydrukowaniem materiałów

 

 

Jednocześnie wnioskuję o możliwość uczestniczenia w przygotowaniach i przeprowadzeniu egzaminu Trybuna Ludowego wyznaczonego przez przedstawicieli nowo powstającego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego Lekarzy (OSKUL), stanowiącego „vox populi”.

 

Proszę o odpowiedź w terminie 14 dni.

 

Z poważaniem

 

Lek.med/Dr n. med. Imię Nazwisko

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (66 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free