EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  strona startowa
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2021
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
strona startowa

Proszę  o wpisywanie zapamiętanych pytań z egzaminu testowego PES- Choroby Wewnętrzne -JESIEŃ  2021 r.->protest-pes.pl.tl/Test-PES-z-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-JESIE%26%23323%3B-2021.htm

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZMIAN W POLITYCE CEM  NADAL NIE SĄ PUBLIKOWANE PYTANIA   EGAZMINACYJNE Z OSTATNICH SESJI PES (POMIMO SZUMNIE ZAPOWIADANYCH ZMIAN ) PROSZĘ O:

12.10.2020r.-POMOC W ODTWORZENIU TESTU Z PAŹDZIERNIKA 2020 r. ->
protest-pes.pl.tl/Test-PES-z-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-JESIE%26%23323%3B-2020R-r-.-.htm
DEKLARACJA :

Przepraszam za roczny brak aktywności- sądziłem, że publikacja testów z PES starszych niż 3-letnie to tylko początek zmian- ale (jak zwykle …) nie miałem racji, Oczywiście zapis ustawy jest niekonstytucyjny bo jest dopuszczalna niczym nie uzasadniona zwłoka. Jak Państwo pamiętacie wymuszono zniesienie limitu podejść do egzaminu PES, wymuszono także publikację testów PES ( niestety z 3 letnim opóźnieniem.. ale jednak), powiem ( bez fałszywej skromności ), że ja i prowadzona przeze mnie strona, odegrała kluczową rolę. Oczywiście na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej można odnieść wrażenie, że zmiany są owocem jedynie ich działań, - ale w działaniach prawnych Izba powoływała na już zapadłe wyroki – bez wzmianki kto się procesował, kto wyłożył własne i to b. duże pieniądze- aby te wyroki zapadły. Tak więc czuje się „okradziony” ze swoich dokonań ( oj nieładnie Panie i Panowie z NIL ).

Podsumowując:

Niech nikt nie łudzi się, że dotychczasowy stan prawny uda się zachować, oczywiście zajmie mi to wiele lat i kolejne wydane pieniądze,... ALE BEZ ZŁUDZEŃ DRODZY PAŃSTWO....

(zmieniono 2x ustawę to i 3-ci raz zmienimy )

 
14.03.2017r. Apel w sprawie testu PES wiosna 2017r.-> protest-pes.pl.tl/Sesja-wiosenna-2017r-.-_-APEL.htm

19.10.2016r. Ważna informacja->
protest-pes.pl.tl/Test-PES-z-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-jesie%26%23324%3B-2016r-.-.htm
Uwaga !!! informacja o spotkaniu 01.kwietnia 2016r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (p. link poniżej) nieaktualna.

20.03.2016r. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty  -> protest-pes.pl.tl/Okr%26%23281%3Bgowy--Rzecznik-Odpowiedzialno%26%23347%3Bci-Zawodowej-przedstawia-zarzuty.htm


16.03.2016r.
Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
protest-pes.pl.tl/Test-PES-z-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-wiosna-2016r-.-.htm06.03.2016 r. 
PUBLIKACJA PYTAŃ I ZABÓR KSIĄŻECZKI TESTOWEJ JEST CAŁKOWICIE LEGALNA !!!->protest-pes.pl.tl/PUBLIKACJA-PYTA%26%23323%3B-I-ZAB%D3R-KSI%26%23260%3B%26%23379%3BECZKI-TESTOWEJ-JEST-CA%26%23321%3BKOWICIE-LEGALNA--ar--ar--ar-.htm 


06.03.2016 r. UWAGA NOWOŚĆ !!!
PEŁNE OPRACOWANIE PYTAŃ Z WIELU LAT !!!

->protest-pes.pl.tl/ZBIORCZE-OPRACOWANIE-PYTA%26%23323%3B-EGZAMINACYJNYCH-PES-CHOROBY-WEWN%26%23280%3BTRZNE-Z-SESJI-JESIE%26%23323%3B-2008r-.--DO-JESIE%26%23323%3B-2015r-.-.htm

20.10.2015r.
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015 ->  

protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2015.htm

>protest-pes.pl.tl/Doniesienie-do-organow-scigania.htm

->protest-pes.pl.tl/Publikacja-pytan-z-egzaminu-PES_-sytuacja-przed-egzaminem-jesien-2015r-
.-.htm

>protest-pes.pl.tl/
MINI-BLOG.htm

05.10.2015r.
PISMO DO DYREKTORA CEM W SPRAWIE PUBLIKACJI KSIĄŻECZEK TESTOWYCH->protest-pes.pl.tl/MINI-BLOG.htm

29.03.2015- PROSZĘ O UZUPEŁNIANIE ->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2015.htm


POLECAM TĄ STRONĘ
(WARTO ODWIEDZIĆ!!!)->mgolunski.h2g.pl/pes-interna/index.php

19.03.2015 SKAN KSIĄECZKI TESTOWEJ - PES INTERNA 2015 WIOSNA->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2015.htm


17.03.2015 TEST INTERNA JESIEŃ 2014->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2014.htm


24.10.2014 
PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
->protest-pes.pl.tl/PYTANIE-DO-OS%D3B-KT%D3RE-ZDAWA%26%23321%3BY-PES-W-JESIENI-2014-r-.--.htm

22.10.2014  Pytania z EGZAMINU Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH JESIEŃ 2014 ->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2014.htm

15.04.2014 Alternatywna wersja testu PES z INTERNY WIOSNA 2014 ->drive.google.com/file/d/0B1P0fZvVK5cnbVVpbUY5d0d0ZlU/edit

12.04.2014 Już są opublikowane :             
PYTANIA Z TESTU
Z INTERNY WIOSNA 2014->
protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2014.htm


13.03.2014
 PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2013.htm

16.05.2013
Sprawa ujawnienia pytań z egzaminu - ciąg dalszy
->protest-pes.pl.tl/Sprawa-ujawnienia-pyta%26%23324%3B-z-egzaminu-_-ci%26%23261%3Bg-dalszy.htm11.04.2013
JUŻ SĄ PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013->
protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2013.htm


14.11.2012

Ludzie listy piszą...->
protest-pes.pl.tl/Ludzie-listy-pisz%26%23261%3B-.--.--.-.htm

JUŻ JEST DOSTĘPNY TEST
PES CHOROBY WĘWNĘTRZNE JESIEŃ 2012->
protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2012.htm

Betonów nie przepuszczono... czyli rzecz o anestezjologach.->protest-pes.pl.tl/Beton%F3w-nie-przepuszczono-.--.--.--czyli-rzecz-o-anestezjologach.htm

->protest-pes.pl.tl/EKG_-CIEKAWA-STRONA-Z-EKG.htm

APEL PROŚBA O WSPARCIE !!!!!!!

->protest-pes.pl.tl/APEL_-Pro%26%23347%3Bba-o-wsparcie-.-.htm->protest-pes.pl.tl/Jak-CEM-prawa-przestrzega-.--.--.-.htm

ZNIESIONO LIMIT PODEJŚĆ DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO !!! 
(to stało się faktem dn18.05.2011)


->www.Edukacja Medyczna.pl


30.01.2012 Styczniowe (2012) nowości.->protest-pes.pl.tl/Styczniowe--k1-2012-k2--nowo%26%23347%3Bci-.--.--.-.htm

25.11.2011 Ważna informacja, ważny wyrok->protest-pes.pl.tl/Wyrok-WSA-w-%26%23321%3Bodzi-z-dnia-23-.-11-.-2011.htm

21.10.
2011Oświadczenie z dnia 16.10.2011 w sprawie nagrywania przebiegu egzaminu PES.->protest-pes.pl.tl/-O%26%23347%3Bwiadczenie-z-dnia-16-.-10-.-2011-w-sprawie-nagrywania-przebiegu-egzaminu-PES-.-strony.htm

16.10.2011Pismo do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 16.10.2011->protest-pes.pl.tl/Pismo-do-Naczelnego-Rzecznika-Odpowiedzialno%26%23347%3Bci-zawodowej-z-dnia-16-.-10-.-2011-.htm

14.10.2011Czy pytania i protokoły z PES – części ustnej są jawne? Odpowiedź: tak, ale...->protest-pes.pl.tl/Czy-pytania-i-protoko%26%23322%3By-z-PES-%26%238211%3B-cz%26%23281%3B%26%23347%3Bci-ustnej-s%26%23261%3B-jawne-f--Odpowied%26%23378%3B-d--tak%2C-ale-.--.--.-.htm

09.08.2011Przykładowa prośba o nadesłanie pytań z testów PES.->protest-pes.pl.tl/Przyk%26%23322%3Badowa-pro%26%23347%3Bba-o-nades%26%23322%3Banie-pyta%26%23324%3B-z-test%F3w-PES-.-.htm
 
28.7.2011 UWAGA AKCJA !!!->protest-pes.pl.tl/UWAGA-AKCJA--ar-.htm

27.07.2011 TESTY EGZAMINACYJNE I „PULA PYTAŃ” INFORMACJĄ PUBLICZNĄ !- WYROK NSA-> protest-pes.pl.tl/Orzeczenie-NSA-z-dnia-21-.-07-.-20111.htm

01.07.2011
godz.13.40  Najświeższe informacje o PES->protest-pes.pl.tl/01-.-07-.-2011-Naj%26%23347%3Bwie%26%23380%3Bsze-informacje-o-PES.htm 
09.06.2011 Odwołania-ciąg dalszy.->protest-pes.pl.tl/Odwo%26%23322%3Bania_ci%26%23261%3Bg-dalszy-.-.htm
26.05.2011Odwołanie konsultantów krajowych-”...na liście są m.in. profesorowie, którzy blokowali młodym lekarzom dostęp do specjalizacji...”- czy zmiany idą w dobrym kierunku?->protest-pes.pl.tl/Odwo%26%23322%3Banie-konsultant%F3w-krajowych.htm

 

25.05.2011Sytuacja lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 29 kwietnia 1999 r.- tj. w trybie „starym” dwustopniowym.->protest-pes.pl.tl/Sytuacja-lekarzy-zakwalifikowanych-do-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-przed-dniem-29-kwietnia-1999-r-.-_-tj-.--w-trybie-%26%238222%3Bstarym%26%238221%3B-dwustopniowym-.-.htm

23.05.2011 Projekt z dn 17.05.2011r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów->protest-pes.pl.tl/Projekt-z-dn-17-.-05%2C2011r-.--ROZPORZ%26%23260%3BDZENIA-MINISTRA-ZDROWIA-zmieniaj%26%23261%3Bcego-rozporz%26%23261%3Bdzenie-w-sprawie-specjalizacji-lekarzy-i-lekarzy-dentyst%F3w.htm

23.05.2011 Co z „jedynkowiczami” ?- nowe pomysły-> www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Ministerstwo-Zdrowia-egzamin-specjalizacyjny-bez-realizowania-programu-specjalizacji,109208,2.html

03.05.2011 Co z „jedynkowiczami” ?- pomocy w odpowiedzi  na pytanie !!!->protest-pes.pl.tl/Co-z-%26%238222%3Bjedynkowiczami%26%238221%3B--f-_-pomocy-w-odpowiedzi--na-pytanie--ar-.htm

15.04.2011 Zniesienie limitów podejść do PES stało się faktem !->www.protest-pes.pl.tl/FORUM-4x.htm
 
08.04.2011 Proszę o uwagi i uzupełnienia do->
protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2011.htm

20.02.2011 Wyrok w sprawie udostępnienia książeczek testowych (wraz z uzasadnieniem).->protest-pes.pl.tl/Wyrok-w-sprawie-udost%26%23281%3Bpnienia-ksi%26%23261%3B%26%23380%3Beczek-testowych-wraz-z-uzasadnieniem-.-.htm

06.02.2011 Czy warto przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2011 ?->protest-pes.pl.tl/Czy-warto-przyst%26%23281%3Bpowa%26%23263%3B--do-Pa%26%23324%3Bstwowego-Egzaminu-Specjalizacyjnego-w-sesji-wiosennej-2011--f-.htm
13.12.2010 Miło mi poinformować o powstaniu nowego działu : „MEDYCYNA RATUNKOWA”->protest-pes.pl.tl/MEDYCYNA-RATUNKOWA-TESTY-PES-%2BMATERIA%26%23321%3BY-.htm

30.11.2010 List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Pana doktora Macieja Hamankiewicza do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie PES->protest-pes.pl.tl/List-Prezesa-Naczelnej-Rady-Lekarskiej-Pana-doktora-Macieja-Hamankiewicza-do-dyrektora-Centrum-Egzaminow-Medycznych-w-sprawie-PES.htm
25.11.2010 Powstał  nowy dział „TESTY PES PSYCHIATRIA”- zapraszam do współpracy !->protest-pes.pl.tl/TESTY-PES-PSYCHIATRIA.htm 

07.11.2010

 
28.10.2010 Piszą o nas.->www.edukacjamedyczna.pl/aktualnosci,547,zasady_pes_do_zmiany_

22.10.2010 Ile podejść do PES? -Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty->protest-pes.pl.tl/Pierwsze-czytanie-rz%26%23261%3Bdowego-projektu-ustawy.htm

19.10.2010 ->protest-pes.pl.tl/ZMIANY-W-SPRAWIE-PES_aktualne-informacje--k1-19-.-10-.-2010-k2-.htm

05.10.2010 Oświadczenie w sprawie "Ogólnopolskiego Stowarzysznia Kształcenia Ustawicznego ( OSKUL )"->protest-pes.pl.tl/INFORMACJA-OSKUL.htm

28.09.2010 "MEDYCYNA PRAKTYCZNA": Próba odpowiedzi na pytanie "Ile razy można (można będzie) przystępować do PES ?"->www.prawo.mp.pl/zdaniemeksperta/odpowiadamyczytelnikom/show.html

21.09.2010 Pytania z testu PES z interny -jesień 2007 wraz z fotokopią książeczki ->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323;-2007.htm
15.09.2010 UWAGA Nadchodzą ważne zmiany ustawowe ! ->protest-pes.pl.tl/Projekt-ustawy-z-dnia-31-sierpnia-2010-r-.-.htm

01.09.2010 Odpowiedź na Kolejne „Podanie o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych" z dnia 20.07.2010 (->protest-pes.pl.tl/Odpowied%26%23378;-na-podanie--z-dnia-20-.-07-.-2010.htm )

20.07.2010 Kolejne "Podanie o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Chorób Wewnętrznych" (kolejne z "kolejnych"...)->protest-pes.pl.tl/PODANIE--o-dopuszczenie-do-PES-z-dn-.--20-.-07-.-2010.htm

13.07.2010 DALSZY CIĄG SPRAWY PIĄTEGO TERMINU PES->protest-pes.pl.tl/DALSZY-CI%26%23260;G-SPRAWY-PI%26%23260;TEGO-TERMINU-PES.htm

Ujawnić testy...->www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Diagnosci-ujawnic-testy,18772,9.html
12.07.2010 Zmiany powolne, ale jednak...(dotyczy dostępu do książeczek testowych PES)->protest-pes.pl.tl/Zmiany-powolne,-ale-jednak-.--.--.--.-.htm

20.05.2010
Odpowiedź Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr hab.n.med Romana Danielewicza na wystąpienie z dnia 17.01.2010 ->protest-pes.pl.tl/Odpowied%26%23378%3B-Dyrektora-Departamentu-z-dnia-28-.-01-.-2010-r-.htm

29.04.2010 Proszę o zapoznanie się i uwagi do testu PES z Interny wiosna 2010->http://protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2010.htm


LINK DO STRONY O PAŃSTWOWYM EGZAMINIE SPECJALISTYCZNYM (TAM JEST TEŻ DYSKUSJA)-> www.mp.pl/pes/


  PIĄTY TERMIN- AKTUALNY PLAN DZIAŁANIA ->protest-pes.pl.tl/PI%26%23260%3BTY-TERMIN_-AKTUALNY-PLAN-DZIA%26%23321%3BANIA-.htm

04.04.2010 Limity podejść do PES - Nowa mowa  a może "nowomowa" ?-> www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Podejscia-do-PES-wciaz-limitowane-projekt-zmian-utkwil-w-konsultacjach,16703,9,2.html

19.03.2010 ZBIERAMY PYTANIA !!!->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-WIOSNA-2010.htm

26.03.2010 PRZEMINĘŁO Z WIATREM...->protest-pes.pl.tl/Zagadnienia-do-cz%26%23281%3B%26%23347%3B%26%23263%3Bi-ustnej-PES-w-dziedzinie-chor%F3b-wewn%26%23281%3Btrznych-.-.htm

23.02.2010 Czy Buczyński kłamie? O łamaniu zasad jeszcze raz.->protest-pes.pl.tl/Czy-Buczy%26%23324;ski-k%26%23322;amie-f--O-%26%23322;amaniu-zasad-jeszcze-raz-.-.htm

28.01.2010 Czy medycyna się już nie rozwija? O bzdurach ciąg dalszy!->protest-pes.pl.tl/Czy-w-medycyna-si%26%23281%3B-ju%26%23380%3B-nie-rozwija-f--O-bzdurach-ci%26%23261%3Bg-dalszy-ar-.htm

17.01.2010 
O „przekroczeniu uprawnień”, „poświadczeniu nieprawdy”- pismo do Pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. n. med. Romana Danielewicza->protest-pes.pl.tl/O-%26%238222;przekroczeniu-uprawnie%26%23324;%26%238221;-.--.--.-.htm


30.12.2009 „Chciejstwo urzędników” a stan faktyczny- na podstawie rozstrzygnięcia o legalności publikacji testów PES->protest-pes.pl.tl/%26%238222%3BChciejstwo-urz%26%23281%3Bdnik%F3w%26%238221%3B-a-stan-faktyczny_-na-podstawie-rozstrzygni%26%23281%3Bcia-o-legalno%26%23347%3Bci-publikacji-test%F3w-PES.htm

19.12.2009 „Podwójne standardy”- smutne skojarzenia.->protest-pes.pl.tl/%26%238222%3BPodw%F3jne-standardy%26%238221%3B_-smutne-skojarzenia-.-.htm

15.12.2009 Sprostowanie nieprawdziwej informacji , na temat działań podjętych przez członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej  w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, oraz jej Przewodniczącego Pana prof. dr hab. Jacka Imielę->protest-pes.pl.tl/Sprostowanie.htm

15.12.2009 Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych->protest-pes.pl.tl/Za%26%23380%3Balenie-na-nieza%26%23322%3Batwienie-sprawy-w-terminie-przez-Pa%26%23324%3Bstwow%26%23261%3B-Komisj%26%23281%3B-Egzaminacyjn%26%23261%3B-w-Dziedzinie-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych.htm

18.11.2009 WAŻNE !!! Wystąpienie Pana Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. Romana Danielewicza->protest-pes.pl.tl/wyst%26%23261;pienie-pana-Dyrektora-Departamentu-Nauki-i-Szkolnictwa-Wy%26%23380;szego-dr-.--hab-.--Romana-Danielewicza-z-dn-.--04-.-11-.-2009.htm

18.11.2009 Artykuł Pana red Marka Derkacza (Medicus- MIESIĘCZNIK LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ) „PES z interny? Trudny, ale do zdania."->www.medicus.lublin.pl/index.php?pid=449

16.11.2009 
Pismo do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi Pana prof. dr hab. n. med. Stanisława Orkisza->protest-pes.pl.tl/Pismo-do-Dyrektora-CEM-z-dnia-16-.-11-.-2009-.htm

12.11.2009 DLACZEGO UWAŻAM, ŻE POWINNO  SIĘ UDAĆ ?->protest-pes.pl.tl/DLACZEGO-UWA%26%23379;AM,-%26%23379;E-POWINNO--SI%26%23280;-UDA%26%23262;--f-.htm
 
12.11.2009 ARGUMENTY DLA TYCH KTÓRZY ZDALI CZĘŚĆ TESTOWĄ PES, A NIE ZDALI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI TEGO EGZAMINU->protest-pes.pl.
tl/ARGUMENTY-DLA-TYCH-KT%D3RZY-ZDALI-CZ%26%23280%3B%26%23346%3B%26%23262%3B-TESTOW%26%23260%3B-PES%2C-A-NIE-ZDALI-POZOSTA%26%23321%3BYCH-CZ%26%23280%3B%26%23346%3BCI-TEGO-EGZAMINU-d-.htm

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy !


Serdecznie proszę o wzięcie udziału w zebraniach wyborczych do Samorządu Lekarskiego!

Wielu z nas wypowiadało opinie na temat naszego samorządu- proponuję zadać pytanie kto z zabierających głos brał udział w poprzednich wyborach? Uważam, że tylko ci którzy głosowali, mają moralne prawo do oceniania demokratycznie wybranych organów.
 
Pozdrawiam
Wojciech Buczyński 
Jeśli, coś Was niepokoi, np. pojawiają i znikają miejsca na specjalizację szczegółową,widzicie jakieś inne nieprawidłowości-to przysyłajcie informacje , pamiętajmy, że już sam brak miejsc specjalizacyjnych, lub też jedno czy dwa na województwo  w deficytowych specjalizacjach szczegółowych jest hańbą dla tych którzy za taki stan rzeczy odpowiadają ... i to bez względu czy ktoś wyraża niepokój, czy nie !!!! Media opisują np. kolejki do endokrynologów...  ale decydentom humory dopisują-no bo oni działają- a że latami bez efektu to nic nie szkodzi...->protest-pes.pl.tl/Dyskusja-o-zasadach-otwierania-specjalizacji-i-nadspecjalizacji.htm

...a może chcemy aby nadal było tak ->protest-pes.pl.tl/Specjalisci-bronia-kolegow.htm  ?

APEL

O finansowe wspieranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego Lekarzy (OSKUL) -> protest-pes.pl.tl/APEL.htm
----->protest-pes.pl.tl/Dyskusja-o-zasadach-otwierania-specjalizacji-i-nadspecjalizacji.htm


14.09.2009 Dwa wywiady z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jackiem Imielą (rozmawia Marek Derkacz):
"Co dalej z Interną"     ->www.medicus.lublin.pl/index.php
"Powinno być Lepiej" ->medicus.lublin.pl/index.php22.08.2009 
 
Uruchomiłem „FORUM 4x”->protest-pes.pl.tl/FORUM-4x.htm
Jest ono dedykowane tym którzy wyczerpali limit podejść do PES. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu nie tylko „internistów”- którzy mają oczywiste prawo (w świetle dysproporcji poziomu zdawalności w sesji wiosennej 2009 a pozostałymi sesjami) czuć się poszkodowani, ale także wszystkich tych zdających PES z innych dziedzin medycyny ,którzy uważają taki stan rzeczy za krzywdzący. Aby sytuacja uległa zmianie, musimy „pomóc” decydentom w wywiązaniu się z wcześniej składanych obietnic.
 
13.08.2009  Mail od Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Pana Profesora dr.hab.med. Jacka Imieli z dnia 13.08.2009  -> protest-pes.pl.tl/Mail-od-Konsultanta-Krajowego-w-Dziedzinie-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-Pana-Profesora-dr-.-hab-.-med-.--Jacka-imieli-z-dnia-13-.-08-.-2009--.htm
 
 22.08.2009
protest-pes.pl.tl/Podsumowanie-_czyli-list-do-Pana-Romana-Danielewicza-Dyrektora-Departamentu-Nauki-i-Szkolnictwa-Wyzszego-z-dnia-14-.-07-.-
2009-.htm


23.06.2009->protest-pes.pl.tl/Wniosek-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-z-dnia-23-.-06-.-2009.htm#

28.05.2009->protest-pes.pl.tl/Kiedy-Choroby-Wewnetrzne_Kompendium-.htm?-mail do Pana redaktora Piotra Sawca z "Medycyny Praktycznej"

28.05.2009->protest-pes.pl.tl/Pisma-z-Ministerstwa-Zdrowia-z-dnia-27-kwietnia-i-08-maja-2009.htm

17.05.2009->protest-pes.pl.tl/Skad-sie-biora-pytania--f-.htm?

11.05.2009->protest-pes.pl.tl/Pismo-z-Prokuratury-z-dnia-22-kwietnia-2009.htm

03.05.2009 Skany pytań testowych, o których mowa w poprzednich artykułach->protest-pes.pl.tl/SKANY-PYTA%26%23323%3B.htm

01.05.2009
MOŻE KTOŚ NARESZCIE ZWRÓCI UWAGĘ NA JEDEN Z PROBLEMÓW PORUSZANYCH NA NASZYM FORUM –artykuł (z dnia 01.05.2009) pani redaktor Anny Kaczmarek, zamieszczony w portalu „RYNEKZDROWIA.PL” „Czy w komisji czuwającej nad przeprowadzeniem PES mają zasiąść językoznawcy?”->www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Czy-w-komisji-czuwajacej-nad-przeprowadzeniem-PES-maja-zasiasc-jezykoznawcy,6746,9.html

27.04.2009 ->protest-pes.pl.tl/List-Spolecznosci-Lekarzy-Obcokrajowcow-do-Pani-Minister-Zdrowia-z-dnia-27-.-04-.-2009.htm

27.04.2009 Odpowiedz na artykuł " Z(a)dania zbyt złożone dla lekarzy-obcokrajowców " (portal RYNEKZDROWIA.PL z dnia 25.04.2009)->protest-pes.pl.tl/Odpowiedz-na-artyku%26%23322%3B--g--Z-k1-a-k2-dania-zbyt-z%26%23322%3Bo%26%23380%3Bone-dla-lekarzy_obcokrajowc%F3w--g-.htm
  
26.04.2009->protest-pes.pl.tl/Pismo-do-Pani-Minister-Zdrowia-z-dnia-26-.-04-.-0009.htm
25.04.2009- "Równe szanse czy aby na pewno ?" -komentarz do wywiadu udzielonego przez Pana Profesora Stanisława Orkisza- dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi->protest-pes.pl.tl/R%F3wne-szanse%2C-czy-aby-na-pewno--f-.htm  

25.04.2009->
>protest-pes.pl.tl/List-do-Pani-Minister-zdrowia-w-sprawie-cudzoziemcow-oraz-zniesienia-limitu-podejsc-do-PES-z-dnia-21-.-04-.-2009.htm


18.04.2009->protest-pes.pl.tl/DONIESIENIE-DO-PROKURATURY.htm#

17.04.2009->protest-pes.pl.tl/Wzorowy-egzamin_tekst-zamieszczony-MEDICUS_ie-z-kwietnia-2009.htm

16.04.2009->
protest-pes.pl.tl/Wniosek-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-zlozony-przez-dr-.--Kazimierza-Maya-w-sprawie-ordynacji-wyborczej-w-wyborach-kandydatow-na-okregowe-zjazdy-lekarzy-.-.htm

02.04.2009->protest-pes.pl.tl/Odpowiedz--k1-z-dnia-24-.-03-.-2009-k2--Podsekretarza-Stanu-w-Ministerstwie-Zdrowia-Pana-Adama-Fronczaka-na-interpelacje-Pani-Posel-Joanny-Muchy--k1--z-dnia-13-.-02-.-2009-k2--.htm#


25.03.2009-> 
protest-pes.pl.tl/List-do-Pani-Minister-Zdrowia-z-dnia-25-.-03-.-2009-.htm

18.03.2009 Co po wiosennym egzaminie z interny ? Wywiady :
Z Konsulantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
Panem Docentem Jackiem Imielą ->
www.mp.pl/temat_miesiaca/?aid=43505
Z przedstawicielem FORUM PROTEST-PES->www.mp.pl/temat_miesiaca/?aid=43508
15.03.2009
Sprawozdanie ze spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
Panem Docentem Jackiem Imielą  w dniu 13.03.2009
->protest-pes.pl.tl/Sprawozdanie-ze-spotkania--z-Konsultantem-Krajowym-w-dziedzinie-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-w-dniu-13-.-03-.-2009-.htm

10.03.2009 ->List z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 28.02.2009->protest-pes.pl.tl/List-z-KLubu-Parlamentarnego-Prawo-i-Sprawiedliwosc-z-dnia-28-.-02-.-2009.htm


07.03.2009->protest-pes.pl.tl/List-do-Pani-Posel-Joanny-Muchy-z-dnia-07-.-03-.-2009.htm w sprawie konsultacji społecznych: "Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008", wraz z ich pełnym tekstem.
ciekawy komentarz->
protest-pes.pl.tl/Komentarz-pana-Janusza-Korwin_Mikke.htm

04.03.2009 ->protest-pes.pl.tl/List-z-dnia-23-.-02-.-2009-od-Podsekretarza-Stanu-
w-Ministerstwie-Zdrowia
---Pana-Adama-Fronczaka-do-autora-strony-CZYLI-DO-NAS-WSZYSTKICH.htm


03.03.3009 Raport->protest-pes.pl.tl/XIV-Posiedzenie-Plenarne-Rady-Naukowej
-przy-Ministrze-Zdrowia-z-dnia-25-lutego-2009
-.htm


23.02.2009 Zamieszczamy wywiad ->protest-pes.pl.tl/Wywiad-konsultanta-krajowego-z-interny-dla--g-Sluzby-Zdrowia-g--z-dnia-23-lutego-2009-.htm


13.01.2009 W dniu dzisiejszym została złożona interpelacja do Pani  Minister Zdrowia dr. Ewy Kopacz w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.Interpelację złożyła Pani Poseł Joanna Mucha->protest-pes.pl.tl/Interpelacja-Pani-Pose%26%23322%3B-Janny-Muchy-w-sprawie-specjalizacji-lekarzy-i-lekarzy-dentyst%F3w-z-dnia-13-.-02-.-2009.htm
13.01.2009
Otrzymaliśmy  (tutaj) ->
protest-pes.pl.tl/Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-oraz-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-lekarza-
i-lekarza-dentysty_-z-dnia-8-.-01-.-2009-.htm
  <- refleksja , brak propozycji w sprawie zmiany organizacji Państowego Egzaminy Specjalizacyjnego.....


10.02.2009
 Omówienie spotkania z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych które odbyło się w dniu 04.02.2009 ->protest-pes.pl.tl/spotkanie-z-Konsultantem-Krajowym-w-Dziedzinie-Chor%F3b-Wewn%26%23281%3Btrznych-z-dnia-04-.-02-.-2009-.htm

07.02.2009 Pismo z MZ do Anny Pokryszko z dnia 15.01.2009 w sprawie zmian w zasadach organizacji Państwowego Egzaminu Specjalistycznego ->protest-pes.pl.tl/Pismo-z-MZ-do-Anny-Pokryszko-z-dnia-15-.-01-.-2009.htm


CIĄG DALSZY W "KRONICE WYDARZEŃ"->
 protest-pes.pl.tl/kronika-wydarze%26%23324%3B-.htm

KOMENTARZ: 
MAM PEŁNĄ SWIADOMOŚĆ KONIECZNOŚCI UPORZĄDKOWANIA NASZEJ STRONY, DOPISANIA WIELU RZECZY, DLA ŁATWIEJSZEGO ZROZUMIENIA TEGO WSZYSTKIEGO PRZEZ  LUDZI KTÓRZY NIE ŚLEDZĄ BIEGU WYDARZEŃ OD POCZĄTKU... ALE ZROBIĘ TO PÓŹNIEJ.....

administrator strony
Wojciech Buczyński
protest-pes@tlen.pl
Zamieszczam "TEST PES INTERNA JESIEŃ 2010"-proszę o uwagi.->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIE%26%23323%3B-2010.htm

29.10.2010 
Jeśli zabrakło Ci od 1 do 5-ciu punktów-WAŻNY PRECEDENS !-> www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Prof-Zbigniew-Gaciong-o-uniewaznieniu-pieciu-pytan-PES-nie-zaluje-tej-decyzji,3785,9.html

 
06.11.2009  Nowe fakty w sprawie dopuszczenia do PES (w tym 5-ty raz)-KOLEJNE PODANIE->
protest-pes.pl.tl/Nowe-fakty-w-sprawie-dopuszczenia-do-PES--k1-w-tym-5_te-raz-k2-_KOLEJNE-PODANIE.htm

29.10.2009
PODANIE O PIĄTY TERMIN PES->www.protest-pes.pl.tl/Podanie-o-5_ty-termin.htm


25.10.2009
Test interna jesień 2009 i PODSUMOWANIE  AKCJI ODTWARZANIA TESTU PES W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH JESIEŃ 2009->protest-pes.pl.tl/PYTANIA-Z-TESTU-Z-INTERNY-JESIEN-2009.htm

UWAGA !
 Informacja dla tych którym zabrakło kilku punktów oraz tych którzy nie zdali czwarty raz ->protest-pes.pl.tl/Informacja-dla-tych-kt%F3rym-zabrak%26%23322%3Bo-kilku-punkt%F3w-oraz-tych-kt%F3rzy-nie-zdali-czwarty-raz--ar-.htm 
 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 38 odwiedzający (184 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja